Privaatsusteatis

Privaatsusteatis

PKF Estonia OÜ (edaspidi PKF)  lähtub oma tegevuses Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest.

PKF käsitleb isikuandmetena andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult, seotud sõlmitud lepingute täitmisega või avalikest allikatest kogutud. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, kontaktaadressi, e-posti aadressi ja muid andmeid, mis on vajalikud kokkulepitud teenuste osutamiseks (isikukood, teenuste maksumus, arveldusandmed jms).


PKF ei müü, levita ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele välja arvatud juhul kui see on eelnevalt kokkulepitud ja vajalik teenuse osutamiseks või seadusandlusest tulenevatel juhtudel.


PKF säilitab isikuandmeid seni kuni on vajalik nende kogumise eesmärk, kuni on vajalik kaitsta oma huve või kuni seda nõuavad õigusaktid. Isikutel on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjektile kuuluvad õigused andmekaitse-eeskirjadega nõutud ulatuses.


PKF rakendab isikuandmete kaitsmiseks tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid arvestades info töötlemise olemust, ulatust, konteksti, eesmärke ja riske.


Käesoleva veebilehe kasutamiseks ei tule avaldada mingit laadi isiklikku informatsiooni. Käesoleval veebilehel kogutakse vaid sellist informatsiooni, mida isikud on nõus vabatahtlikult jagama. Delikaatseid isikuandmeid veebilehe kaudu ei koguta ega töödelda.


Käesolev veebileht kogub standardset interneti logiinformatsiooni. PKF ei kogu ega salvesta individuaalseid küpsiseid ning juurdepääs on vaid koondinformatsioonile funktsionaalsetel eesmärkidel.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.