Teenused

Audit

Sõltumatu ja asjatundlik audit annab omanikele ja avalikkusele kindlustunde ettevõtte majandusliku seisundi ja sellega seonduva aruandluse õigsuse kohta. Meie audit põhineb kliendi majandustegevuse mõistmisel ja sellega seonduvate riskide hindamisel. Auditeerime ERS ja IFRS aruandeid, avaliku sektori ning EL ja muudest allikatest finantseeritavate projektide aruandeid. Sooritame auditi rahvusvaheliste auditeerimisstandardite kohaselt. Auditeerimise piirmäärade kohta vaata allolevat tabelit.

Auditi kohustus
Kui vähemalt 2 näitajat ületavad alljärgnevaid näitajaid:
Müügitulu või tulu 4 000 000 eur
Varade maht 2 000 000 eur
Töötajate arv 50
Kui vähemalt 1 näitajat ületavad alljärgnevaid näitajaid:
Müügitulu või tulu 12 000 000 eur
Varade maht 6 000 000 eur
Töötajate arv 180

Ülevaatus

Juhtudel, kui ei vajata kinnitust finantsinformatsiooni õigsuse kohta, vaid kindlust, et see ei sisaldaks olulisi vigu, teostame kliendi aruandluse ülevaatuse. Ülevaatuse tulemusena tehtavad järeldused on auditist väiksema kindluse astmega, valmivad kiiremini ning on väiksemate kuludega kui audit. Sooritame ülevaatust kooskõlas rahvusvaheliste ülevaatamise töövõtu standardiga. Ülevaatuse piirmäärade kohta vaata allolevat tabelit.

Ülevaatuse kohustus
Kui vähemalt 2 näitajat ületavad alljärgnevaid näitajaid:
Müügitulu või tulu 1 600 000 eur
Varade maht 800 000 eur
Töötajate arv 24
Kui vähemalt 1 näitajat ületavad alljärgnevaid näitajaid:
Müügitulu või tulu 4 800 000 eur
Varade maht 2 400 000 eur
Töötajate arv 72

Pakendiaudit

Pakendiauditi eesmärk on anda arvamus pakendiaruandluse vastavuse kohta Pakendiseadusele. Auditeeritav aruanne on pakendiaruianne.

Äriseadustikust tulevad toimingud

Teostame kõiki äriseadustikus nimetatud audiitori toiminguid, sealhulgas:

  • anname arvamusi mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise, lõppbilansi ja vara jaotusplaani ning ühinemis- ja jagunemislepingu kohta
  • teostame erikontrolli

Ärinõustamine

Nõustame ettevõtete soetamis-, müügi-, ühinemis- ja jagunemistehinguid. Nimetatud tehingute raames teostame ettevõtete väärtuse hindamist ja äritegevuse analüüsi (Due Diligence).

Finantsnõustamine

Eelarvestamine, analüüs, kulude optimeerimine, keerulised raamatupidamistehingud, konsolideerimine, arvestussüsteemide ja infovahetuse analüüs jne on osa märksõnadest, milles saame oma tuge pakkuda.

Maksukonsultatsioonid

Pakume kõikide maksudega seonduvaid teenuseid. Abistame kliente maksude planeerimisel ja maksuprobleemide lahendamisel ning samuti leidmaks tõhusaid lahendusi maksude optimeerimiseks, seda ka juba majandustegevuse kavandamise käigus. Tänases kiiresti muutuvas majanduskeskkonnas on maksudega seonduvate teenuste puhul järjest enam tegemist terviklahenduste pakkumisega, kus parima tulemuse saavutamiseks tuleb arvestada mitme eri maksuseaduse mõjuga ning muude ettevõtlust reguleerivate seadustega nii kodu-kui ka välismaal.

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft on loobunud Internet Exploreri arendamisest ning sellele uuenduste tegemisest ja ei soovita antud internetibrauserit turvanõrkuste tõttu kasutada. Internet Explorer ei toeta enam uusi võrgustandardeid ning antud veebilahendus ei tööta siinses brauseris korrektselt.